ÇALIŞMA ALANLARI

1- Ceza hukuku 

2- Medeni hukuk

3- Maden hukuku 

4- Sözleşmeler hukuku ( Rödovans sözleşmeleri dahi tüm sözleşmeler yapılmaktadır.)

5- İdare ve vergi hukuku 

6- Gayrimenkul hukuku

7- Borçlar hukuku

8- Ticaret hukuku

9- Şirket danışmanlığı

10- İş hukuku